Lou's Homepage

Voorwoord

Een Homepage is één bepaalde pagina van een website, bedoeld als toegangspoort tot die website. De rest van de site is via een menu gemakkelijk te bereiken. Om navigatie binnen een website duidelijk te houden bevatten alle andere pagina's een link naar het beginpunt, de homepage, op een vaste plaats. Bij ons is dat de optie Home, geheel links, in het menu aan de kop van de pagina.

Het begrip homepage wordt ook wel gebruikt als aanduiding voor een website met onderwerpen van persoonlijke aard. Een website waarop iemand iets over zichzelf vertelt, zijn hobby's, familie enz. En juist daarover gaat het op Lou's Homepage...

Veel leesplezier!